Atletiekunie adviezen leeftijden

Papendal, 9 januari 2013

Geachte organisaties,

Graag berichten wij u over een thema waar elke organisatie van een hardloopevenement mee te maken heeft. Het betreft minimum leeftijden voor deelname aan recreatie/wedstrijdlopen.
Het Platform Loopevenementen (de tien grootste loopevenementen van Nederland) heeft in gezamenlijkheid met de Atletiekunie dit thema onder de aandacht gebracht. De Atletiekunie heeft voor officiële afstanden binnen de wegatletiek adviezen opgesteld over leeftijden. Middels deze brief willen we u als organisatie inlichten over deze zwaarwegende adviezen en u wijzen om dit binnen uw organisatie op te nemen.
De Atletiekunie is van mening dat het omzetten van leeftijdsadviezen voor alle loopevenementen in de vorm van een zwaar wegende leeftijdsadvies uitgebreid moet worden gecommuniceerd. Hier zal aan worden tegemoet gekomen door naast de leden van het Platform Loopevenementen alle in de Dutch Runners Guide vermelde evenementen op de hoogte te brengen van de zwaarwegende leeftijdsadviezen.
Ter aanvulling vermeld ik onder het bericht dat 22 juni j.l. op de website van de Atletiekunie is verschenen:

Inleiding
Regelmatig krijgt de Atletiekunie vragen over deelname van jongeren aan langere afstanden bij wegevenementen. Verenigingen, evenementorganisaties, scholen en ouders willen weten wat de gevolgen zijn voor kinderen die op ‘jonge leeftijd’ ‘lange afstanden’ lopen en ook aan hardloopevenementen meedoen. Uit recent loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen de loopsport is aan het verjongen. De aanbieders van loopsport zullen hun op deze nieuwe impuls moeten anticiperen (atletiekverenigingen, loopgroepen, loopevenementen).

Uit onderzoeken is bekend dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoceerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.

Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen. Voor de duidelijkheid staan onder de adviesleeftijden zoals opgenomen in het Wedstrijdreglement 2012-2013 en gecommuniceerd op 22 juni 2012:

Adviezen
Jongens A (18-19 jaar)
- Maximaal halve marathon (21,098 km);
- Ekiden (halve marathonestafette);

Jongens B (16-17 jaar)
- Maximaal 10 Engelse mijl (16,090 km);

Jongens C (14-15 jaar)
- Maximaal 10 km;

Jongens D (12-13 jaar)
- Maximaal 4 Engelse mijl (6,437 km);

Meisjes A (18-19 jaar)
- Maximaal halve marathon (21,098 km);
- Ekiden (halve marathonestafette);

Meisjes B (16-17 jaar)
- Maximaal 10 Engelse mijl (16,090 km);

Meisjes C (14-15 jaar)- Maximaal 10 km;

Meisjes D (12-13 jaar)
- Maximaal 4 Engelse mijl (6,437 km);

Deze tekst is tot stand gekomen na overleg met Atletiekunie Medische Commissie, Technische Staf
Mila, Sector Loopsport en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over advies leeftijden deelname loopevenementen.

Met vriendelijke groet,
Bob Winter

Loopsport
Papendallaan 60 | 6816 VD Arnhem
Postbus 60100 | 6800 JC Arnhem
T +31 (0)26 483 48 00 | F +31 (0)26 483 48 01 | M +31 (0)6 53594266I bob.winter@atletiekunie.nl | W www.atletiekunie.nl